0 0,00 

Arkadiusz Wojtyła

Arkadiusz Wojtyła

Doktor

„27 maja tego roku zmarł nagle Dr Arkadiusz Wojtyła, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i studenckich w Instytucie Historii Sztuki, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Baroku. Pożegnaliśmy go na cmentarzu w Bystrzycy Kłodzkiej, z której pochodził. Był człowiekiem nadzwyczajnym i wyjątkowym. Naukowo parał się architekturą i ikonografią doby baroku i wyrastał w tej dziedzinie na jednego z czołowych specjalistów młodszego pokolenia w Polsce. Ten obszar badawczy pogłębiał, jak np. w swoim doktoracie poświęconym sztuce i mecenatowi zakonu krzyżowców z czerwoną gwiazdą. Kontakty tego zakonu z Pragą, jak i położenie Śląska, a można dodać, że także małej ojczyzny Arkadiusza, popychały go w naturalny sposób ku sztuce Czech. Jej, a dokładniej barokowej architekturze i sztuce pobliskiego Broumowska, poświęcona była publikacja, którą współtworzył. Studiowanie i praca na Uniwersytecie Wrocławskim, z jego barokowym gmachem pojezuickiego kolegium, doprowadziły go do zorganizowania włosko-polskiej konferencji i wydania publikacji poświęconej jezuitom i ich związkom z uniwersytetami w Europie doby baroku. Badał również śląskie dziedzictwo artystyczne, uczestnicząc w programie dotyczącym akcji kasat zakonów na Śląsku przez państwo pruskie. I tu efektem była współautorska monografia. Od kilku lat pracował nad rozprawą habilitacyjną, w której rozpatrywał zagadnienie barokowych wnętrz całościowych, z dekoracją malarską sklepienia, która iluzyjnie otwierała realne wnętrze architektoniczne na inną, niebiańską rzeczywistość”.

– ze wspomnienia jest dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr z Instytutu Historii Sztuki

Więcej informacji

Powrót