0 0,00 

Anna Michońska-Stadnik

Anna Michońska-Stadnik

Profesora doktora habilitowana

Filolożka angielska, specjalizująca się w glottodydaktyce, językoznawstwie stosowanej, metodyce nauczania; nauczycielka akademicka związana z uczelniami we Wrocławiu i Jeleniej Górze, kierowniczka Zakładu Glottodydaktyki UWr.

Więcej informacji

Powrót