0 0,00 

Anna Jupowicz-Ginalska

Anna Jupowicz-Ginalska

Doktora habilitowana

Adiunktka, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletnia pracowniczka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW (wcześniej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych). Specjalizuje się w marketingu środków przekazu, polaryzacji mediów i wpływie nowych technologii na odbiorców. Autorka niemal 60 tekstów naukowych, publikowanych w prestiżowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Aktywna uczestniczka ponad 60 konferencji naukowych o skali międzynarodowej i krajowej. Doświadczona recenzentka tekstów naukowych, w tym nadsyłanych do wysoko punktowanych czasopism (za 70-200 p.). Członkini Editorial Board w „Journal of Media Business Studies”, Reviewers Board w „Future Internet” i „Sustainability” oraz Rady Programowej czasopisma „Dziennikarstwo i Media”. Redaktorka naczelna serii „Komunikacja społeczna i media” (WDIB UW, WNiE SBP). Członkini organizacji i stowarzyszeń, m.in. PTKS, PTEM, ICA, ESTDIA i EMMA. Inicjatorka i koordynatorka badań „FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem” (2018, 2019, 2021) – pierwszych reprezentatywnych badań fenomenu Fear of Missing Out i zjawisk mu pokrewnych w Polsce. Laureatka nagrody „Złote Skrzydła” (2010) za książkę Marketing medialny. Doświadczona dydaktyczka, której zajęcia rokrocznie zyskują wysokie noty od studentów. Praktyczka, która zawodowe szlify zdobywała i rozwijała w agencjach PR, jednostkach samorządowych, mediach (RMF FM) i jako długoletnia pełnomocniczka Dziekana ds. Promocji.

Zainteresowania naukowe: marketing mediów, nowe technologie i ich wpływ na życie ludzkie, FOMO i zjawiska pokrewne, opowieść transmedialna, AR, VR, polaryzacja mediów.

Więcej informacji

Powrót