0 0,00 

Andrzej Tuchowski

Andrzej Tuchowski

Profesor, doktor habilitowany

Muzykolog i kompozytor, absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu, którą ukończył w zakresie: teorii muzyki oraz kompozycji w klasie prof. Ryszarda Bukowskiego. W latach 1981-82 odbył muzykologiczne studia podyplomowe na uniwersytecie w Southampton (Wielka Brytania). Stopień doktora (1988) oraz doktora habilitowanego (1997) w zakresie muzykologii uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim.

Więcej informacji

Powrót