0 0,00 

Alicja Jaskiernia

Alicja Jaskiernia

Profesora doktora habilitowana

Zainteresowania badawcze: media na świecie (ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych), polityka medialna, komunikowanie międzynarodowe, problemy mediów i dziennikarstwa w działalności Unii Europejskiej i Rady Europy.

Więcej informacji

Powrót