0 0,00 

Agnieszka Łuszpak

Agnieszka Łuszpak

Doktora

Zainteresowania naukowe: relacje między filozofią a bibliologią; polskie piśmiennictwo filozoficzne; miejsce książki w kulturze; nauka o książce oraz bibliotekarstwo w okresie międzywojennym i stalinowskim w Czechosłowacji; czasopisma i stowarzyszenia zawodowe ludzi książki; ideologizacja pracy bibliotecznej w okresie stalinowskim w Polsce.

Więcej informacji

Powrót