0 0,00 

Agnieszka Libura

Agnieszka Libura

Doktora habilitowana, profesora UWr

Agnieszka Libura pracuje w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego IFP UWr. Jej zainteresowania obejmują semantykę, językoznawstwo kognitywne, teorię przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej, teorię metafory, pragmatykę językoznawczą, psycholingwistykę, metodologię badań nad językiem i badania nad humorem i badania nad językiem odziedziczonym. Jest członkinią kilku językoznawczych towarzystw naukowych, od 2011 roku wiceprzewodniczącą, a od 2015 przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego.

Więcej informacji

Powrót