0 0,00 

O komunach i innych mobilnych dobrach wspólnych

seminarium
O komunach i innych mobilnych dobrach wspólnych

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego i „Praktyka Teoretyczna” zapraszają na seminarium, podczas którego o komunach i innych dobrach wspólnych opowiedzą Łukasz Moll (UWr), Piotr Juskowiak (UAM) i Mateusz Karolak (UWr) pod opieką kuratorską Agnieszki Wolny-Hamkało (IBL PAN).

Spotkanie inauguruje numer The Communes and Other Mobile Commons „Praktyki Teoretycznej” ((4) 46/2022), która od sierpnia ubiegłego roku ukazuje się w serwisie Czasopisma Naukowe w Sieci (WUWr.pl). Wydanie ukazało się w języku angielskim. Łukasz Moll przetłumaczył artykuł dotyczący spotkania na język polski, zachęcamy do zapoznania się z nim przed seminarium.

Organizatorki i organizatorzy spotkania mają nadzieję na długie rozmowy.


Rozmówcy

Piotr Juskowiak – adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, redaktor czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”, tłumacz. Jego zainteresowania badawcze obejmują: krytyczną teorię miejską, miejską ekologię polityczną, miejskie studia nad zwierzętami, procesy ekonomicznej restrukturyzacji miast postsocjalistycznych, kulturowe aspekty neoliberalizmu. Autor książki Przestrzenie wspólnoty: Filozofia wspólnotowości w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym (2015) i współredaktor antologii Ekologie (z Aleksandrą Jach i Agnieszką Kowalczyk, 2014). Email: pjusko@amu.edu.pl.

Mateusz Karolak – socjolog, zajmuje się empirycznymi badaniami migracji i rynku pracy. Zastępca dyrektorki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie kieruje projektem “ENDURE: Inequalities, Community Resilience and New Governance Modalities in a PostPandemic World”. Członek redakcji „Praktyka Teoretyczna”.

Łukasz Moll – socjolog, filozof, publicysta. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książki Nomadyczna Europa (Monografie FNP, Toruń 2021). Redaktor czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”.

Powrót

Informacje praktyczne

Data
21/02/2023
Godzina
18:00
Miejsce
pl. Uniwersytecki 15, p. 2
Wstęp
wolny, liczba miejsc ograniczona