0 0,00 

Rozwój czasopism naukowych

05/08/2022
Rozwój czasopism naukowych

Miło nam poinformować, że na 18 czasopism, o których wsparcie wnioskowaliśmy w programie „Rozwój czasopism naukowych”, aż 16 (!) otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną i propozycję współfinansowania w latach 2022–2023.

Co prawda, eksperci zaproponowali równocześnie obniżenie rozwojowych budżetów czasopism (do średnio 53 proc. wnioskowanych środków), ale nawet te niższe, zaproponowane nam przez MEiN kwoty pozwolą na przeprowadzenie szeregu prac modernizacyjnych i będą znaczącym impulsem dla czasopism wydawanych przez WUWr. Na liście czasopism, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną, znalazły się „Anglica Wratislaviensia”, „Ekonomia”, „Estudios Hispánicos”, „Germanica Wratislaviensia”, „Góry-Literatura-Kultura”, „Literatura i Kultura Popularna”, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, „Neerlandica Wratislaviensia”, „Prawo”, „Roczniki Biblioteczne”, „Slavica Wratislaviensia”, „Studia Filmoznawcze”, „Studia Linguistica”, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, „Studia Philosophica Wratislaviensia” i „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze”.

Gratulujemy!


Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Program „Rozwój czasopism naukowych”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 

nazwa zadania: Studia Philosophica Wratislaviensia 
wartość dofinansowania: 63 200,00 
całkowita wartość zadania: 69 200,00 

nazwa zadania: Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 
wartość dofinansowania: 42 900,00 
całkowita wartość zadania: 47 900,00 

nazwa zadania: Prawo 
wartość dofinansowania: 50 100,00 
całkowita wartość zadania: 55 100,00 

nazwa zadania: Germanica Wratislaviensia 
wartość dofinansowania: 48 500,00 
całkowita wartość zadania: 53 500,00 

nazwa zadania: Neerlandica Wratislaviensia 
wartość dofinansowania: 49 800,00 
całkowita wartość zadania: 65 600,00 

nazwa zadania: Studia Filmoznawcze 
wartość dofinansowania: 57 450,00 
całkowita wartość zadania: 62 450,00 

nazwa zadania: Studia Linguistica 
wartość dofinansowania: 35 300,00 
całkowita wartość zadania: 43 300,00 

nazwa zadania: Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 
wartość dofinansowania: 20 600,00 
całkowita wartość zadania: 28 600,00 

nazwa zadania: Roczniki Biblioteczne 
wartość dofinansowania: 44 450,00 
całkowita wartość zadania: 49 450,00 

nazwa zadania: Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 
wartość dofinansowania: 25 100,00 
całkowita wartość zadania: 30 100,00 

nazwa zadania: Estudios Hispánicos 
wartość dofinansowania: 47 700,00 
całkowita wartość zadania: 52 700,00 

nazwa zadania: Slavica Wratislaviensia 
wartość dofinansowania: 31 700,00 
całkowita wartość zadania: 36 700,00 

nazwa zadania: Ekonomia-Wrocław Economic Review 
wartość dofinansowania: 38 000,00 
całkowita wartość zadania: 46 000,00 

nazwa zadania: Anglica Wratislaviensia 
wartość dofinansowania: 34 500,00 
całkowita wartość zadania: 41 500,00 

nazwa zadania: Literatura i Kultura Popularna 
wartość dofinansowania: 17 700,00 
całkowita wartość zadania: 28 700,00 

nazwa zadania: Góry-Literatura-Kultura 
wartość dofinansowania: 34 500,00 
całkowita wartość zadania: 43 500,00 

Powrót

Przeczytaj również