0 0,00 

Z problematyki badań empirycznych w prawie karnym wykonawczym


„Zapoczątkowane przez Bronisława Wróblewskiego i Witolda Świdę w latach 30. XX wieku badania empiryczne wyznaczyły standard nowoczesnych nauk penalnych, jakim jest także współcześnie postulat wielopłaszczyznowego badania prawa. Poszerzenie pola badawczego nauk penalnych o zjawiska społeczne, przeżycia psychiczne czy też wartości związane z daną gałęzią prawa trzeba uznać za nieodzowną część i istotne wzbogacenie tej dziedziny prawoznawstwa. Wymagało ono jednak wypracowania i przyswojenia nowych metod i technik badawczych, stosowanych wcześniej jedynie na gruncie dyscyplin pozaprawnych.

Zważywszy na różne tradycje stosowania badań empirycznych w poszczególnych dyscyplinach prawa, należy zauważyć, że w prawie karnym, a zwłaszcza w prawie karnym wykonawczym, badania takie mają swoją ustaloną od lat pozycję. Ten sposób analizy problematyki karnowykonawczej, od narodzin tej gałęzi prawa, stanowi cenny argument w dyskusjach nad rozwiązaniami legislacyjnymi i aktualną polityką karną, stając się ważną przesłanką do doskonalenia systemu środków zwalczania i zapobiegania przestępczości.

Zadaniem, jakie postawili przed sobą autorzy poszczególnych opracowań składających się na tę książkę, było dokonanie analizy funkcjonowania niektórych elementów systemu prawa karnego wykonawczego i otwarcie tym samym perspektywy do konstruktywnej dyskusji nad prawidłowością dotychczas obowiązujących w tej przestrzeni regulacji prawnych i praktyki ich stosowania, co w dalszej kolejności mogłoby skutkować korektą obu tych form”.

– ze Słowa wstępnego

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3484-5
Liczba stron
188
Format
e-book
Rok wydania
2015

O redaktorze

Z problematyki badań empirycznych w prawie karnym wykonawczym

Adam Kwieciński

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Więcej o redaktorze