0 0,00 

Współczesne wyzwania wobec badań dokumentów


Publikacja jest poświęcona multidyscyplinarnym badaniom dokumentów. Autorami artykułów są uznani teoretycy, przede wszystkim zaś praktycy zajmujący się tą tematyką także eksperymentalnie. Znalazły się tu prace kryminalistyczne, prawnodowodowe oraz z pogranicza innych dyscyplin naukowych. Część dotyczy kryminalistycznej analizy pisma ręcznego i podpisów, analizy językowej, pism patologicznych wskazujących na wpływ stanów psychofizjologicznych człowieka na jego pismo oraz badań testamentów holograficznych. Ponadto zawarto tu opracowania na temat badań pisma F. Chopina i sygnatur C. Wostry’ego. Są artykuły o znaczeniu implementacji innowacyjnych identyfikatorów biometrycznych w dokumentach oraz o identyfikacji biometrycznych podpisów elektronicznych, współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań dokumentów na przykładzie Interpolu, a także wykorzystaniu programów komputerowych wspierających pracę eksperta dokumentów i tworzeniu komputerowych baz danych widmowych środków kryjących. Mowa jest też o odpowiedzialności biegłego za wydaną opinię, jego współpracy z decydentem procesowym i odmowie ustanowienia biegłym czy też błędach popełnianych przez biegłych.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3762-4
Format
e-book
Rok wydania
2021

O redaktorze

Współczesne wyzwania wobec badań dokumentów

Rafał Cieśla

Doktor
Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej, implementację kryminalistyki dla potrzeb dowodowych postępowań karnych, cywilnych i administracyjnych. W szczególności w odniesieniu do interdyscyplinarnych, empirycznych badań dokumentów oraz ich wykorzystania w praktyce a także w odniesieniu do dowodu z dokumentu i dowodu z opinii biegłego. Ponadto interesuje się implementacją nowoczesnych technologii w dziedzinie badań dokumentów, oględzin miejsca zdarzenia oraz biometrią i jej praktycznym wykorzystaniem.

Więcej o redaktorze