0 0,00 

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze| tom 9


Dziewiąty tom rocznika „Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych”, wydany pod redakcją Macieja Marszała, Wołodymyra Burdina i Sylwii Wójtowicz, mieści jedenaście artykułów autorstwa pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Opublikowane w nim prace zostały napisane w języku polskim oraz ukraińskim, a traktują o wybranych aspektach historii Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, wybitnych postaciach z nim związanych, a także omawiają stan badań nad prawem polskim i ukraińskim oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Nie zabrakło również miejsca na głosy poświęcone bezpieczeństwu imprez masowych oraz przepisom prawa dotyczącym infrastruktury usługowej.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2082-4939
Liczba stron
176
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2018

O redaktorach

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze| tom 9

Maciej Marszał

Profesor doktor habilitowany

Więcej o redaktorze
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze| tom 9

Sylwia Wójtowicz-Marszał

Doktora
Zainteresowania naukowe: literatura ukraińska epoki modernizmu, historia i kultura Ukrainy końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, polsko-ukraińskie interferencje kulturowe oraz polsko-ukraińskie relacje polityczne wskazanego czasu w świetle literatury niefikcjonalnej (m.in. publicystyka oraz ego-dokumenty w postaci literatury wspomnieniowej, korespondencji), zagadnienia teoretyczne z zakresu ego-dokumentu.

Więcej o redaktorze