0 0,00 

Wrocławskie Studia Wschodnie | tom 25

45,00  Kup książkę

[omnibus_price_message id="4955" strip_tags="yes"]


Niniejszy tom otwiera artykuł Grzegorza Dąbrowskiego poświęcony Drodze Herbaty w kulturach Wschodu, traktowanej jako symbol dialogu między ludźmi. Tekst Tomasza Landmanna dotyczy antagonizmów narodowościowych II RP w kontekście bezpieczeństwa państwa, w odniesieniu do Małopolski Wschodniej. W artykule Anny Zapalec pomieszczono informacje o sytuacji obywateli polskich w Jakuckiej Autonomicznej SRS po 1941 roku. Irina Nikulina zajęła się polskim szkolnictwem w syberyjskim Barnaule w latach czterdziestych XX wieku. Ewelina Wiżentas omówiła lecznicze zabiegi magiczne wśród ludności polskiego pochodzenia we wsi Wierszyna na Syberii. Ostatni z artykułów, Grzegorza Pelczyńskiego, prezentuje informacje o Ormianach bukowińskich na podstawie korespondencji z Anną Danilewicz. Dział Miscellanea to między innymi biogramy polskich profesorów straconych na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie w 1941 roku.  

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
1429-4168
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2022

O redaktorze

Wrocławskie Studia Wschodnie | tom 25

Eugeniusz Kłosek

Doktor habilitowany, profesor UWr
Zainteresowania naukowe: zagadnienia etniczne, „swojskość i obcość”, stereotypy etniczne i społeczne, szczególnie na pograniczach historycznych i kulturowych, współczesne zjawiska społeczno–kulturowe na Dolnym i Górnym Śląsku oraz w innych regionach Europy Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim na Bukowinie rumuńskiej, kultura i świadomość etniczna społeczności polskiego pochodzenia w brazylijskich stanach Parana i Santa Catarina. Przedstawione poniżej, wybrane publikacje, oparte są przede wszystkim na badaniach empirycznych przeprowadzonych w Polsce, Bośni, Czechach, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainie i Brazylii.

Więcej o redaktorze