0 0,00 

Wolność słowa, myśli i wyznania

Nowość

Autorzy artykułów zawartych w publikacji omówili różnorodne aspekty wolności słowa, myśli i wyznania w szerokiej perspektywie rzeczowej i chronologicznej. Książka nie aspiruje wprawdzie do kompleksowej analizy podjętego zagadnienia na gruncie historycznoprawnym, ale obejmując zróżnicowane problemy od starożytności do okresu powojennego, stanowi przyczynek do dyskusji i zachętę do dalszej, naukowej eksploracji tego tematu. W dziewięciu tekstach naukowych ich autorzy analizują zagadnienia z zakresu wolności słowa, myśli i wyznania na gruncie prawa prywatnego, konstytucyjnego, administracyjnego i karnego. Opracowania dowodzą, że owe wolności to jedne z kluczowych pojęć europejskiego systemu prawnego. Ich definicja, podmiot, źródła, status, relacje z innymi pojęciami stanowiły na przestrzeni dziejów przedmiot ożywionej dyskusji. Wprawdzie ich konstrukcja ewoluowała wraz z rozwojem stosunków społecznych, ale zawsze zajmowały wysokie miejsce w hierarchii cenionych wartości jako ważny element kultury i tożsamości. Nie miały jednak charakteru absolutnego, albowiem korzystanie z nich musiało uwzględniać inne wartości, także istotne z punktu widzenia interesu społecznego.

Rozległa perspektywa czasowa, wielowątkowość omawianych tematów i ich różnorodność skutkowały ułożeniem opracowań poszczególnych autorów w porządku chronologicznym.

Słowa kluczowe: ochrona czci zmarłych, prawo ateńskie, przywileje, szlachta, bluźnierstwo, Whitehouse przeciwko Lemon, prawo wyznaniowe, ustrój Francji, Kodeks Kar Głównych i Poprawczych, przestępstwa przeciwko religii, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r., zasada równouprawnienia związków religijnych, znieważenie, rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, samostanowienie, ustrój komunistyczny, Komisja Kodyfikacyjna (1956-1964), dobra osobiste


Numery DOI poszczególnych artykułów

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3813-3
Liczba stron
171
Format
publikacja elektroniczna
Rok wydania
2022
Seria
Do pobrania

O redaktorze

Wolność słowa, myśli i wyznania

Andrzej Pasek

Doktor
Zainteresowania badawcze: historia ustroju i prawa, historia polskiego prawa karnego, kodyfikacja prawa karnego w Drugiej Rzeczypospolitej, prawo i ustrój Polski Ludowej.

Więcej o redaktorze