0 0,00 

Ustrój — polityka — kultura. Studia ofiarowane Profesor Stefanii Ochman-Staniszewskiej


Tom dedykowany znakomitej badaczce dziejów polskiego parlamentaryzmu — Profesor Stefanii Ochmann-Staniszewskiej — zawiera podsumowanie Jej dotychczasowego dorobku oraz zbiór artykułów poruszających następujące zagadnienia: „Historia historiografii, Z dziejów ustroju, W kręgu polityki i dyplomacji, Kultura i mentalność, Militaria”. Artykuły będące wyrazem szacunku i uznania dla Jubilatki zostały przygotowane przez Jej przyjaciół, uczniów i współpracowników.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3283-4
Liczba stron
300
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2012

O redaktorach

Ustrój — polityka — kultura. Studia ofiarowane Profesor Stefanii Ochman-Staniszewskiej

Jerzy Maroń

Profesor
Historyk, specjalizujący się w historii nowożytnej oraz historii wojskowości

Więcej o redaktorze
Ustrój — polityka — kultura. Studia ofiarowane Profesor Stefanii Ochman-Staniszewskiej

Robert Kołodziej

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: historia nowożytna XVI-XVIII w. ze szczególnym uwzględnieniem dziejów politycznych; historia ustroju i prawa Rzeczypospolitej, zarówno z terenów Korony jaki i Wielkiego Księstwa Litewskiego; kultura polityczna szlachty i jej udział we współrządzeniu państwem; najważniejsze staropolskie instytucje państwowe - sejm, sejmiki ziemskie i związane z nimi zagadnienia samorządu szlacheckiego oraz senat i wszelkie problemy związane z senatorami i elitą rządzącą Rzecząpospolitą; historia dyplomacji, stosunków Rzeczypospolitej z sąsiadami oraz problematyka związana z podróżami dyplomatycznymi.

Więcej o redaktorze