0 0,00 

Umieranie i śmierć. Wielowymiarowość językowa


Publikacja Włodzimierza Wysoczańskiego zatytułowana Umieranie i śmierć. Wielowymiarowość językowa składa się z następujących części: Językoznawczy ogląd umierania i śmierci, Językowa wielowymiarowość przestrzeni umierania i śmierci. Umieranie i śmierć człowieka i Językowa wielowymiarowość przestrzeni umierania i śmierci. Pozaludzki zakres umierania i śmierci. Odniesienia do umierania i śmierci. Rozprawa, na którą składają się między innymi takie zagadnienia, jak życie, istnienie i śmierć, ku śmierci — umieranie — zgon, ku śmierci — śmierć zadana, śmierć — nieżycie, śmierć i jej opisanie, po zgonie — po śmierci, wobec śmierci, życie — istnienie, odniesienia do życia i śmierci, odniesienia do umierania, zgonu i pozgonności, odniesienia do wiecznego istnienia i życia, ma charakter holistycznego ujęcia językowego zobrazowania umierania i śmierci na materiale licznych języków, jest pierwszym kompleksowym lingwistycznym spojrzeniem na problem umierania i śmierci. Autor wykorzystał ponadto szeroką wiedzę z zakresu teologii, filozofii, socjologii, etnologii i innych dyscyplin naukowych. To fundamentalna monografia w dziedzinie tanatologii.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3335-0
Liczba stron
872
Format
e-book
Rok wydania
2012

O autorze

Umieranie i śmierć. Wielowymiarowość językowa

Włodzimierz Wysoczański

językoznawca, prof. UWr; jego zainteresowania badawcze obejmują: frazeologię i paremiologię słowiańską, lingwistykę kulturową, dialektologię, lingwotanatologię, semantykę, językoznawstwo słowiańskie, ogólne i porównawcze, socjolingwistykę, onomastykę.

Więcej o autorze