0 0,00 

Studia Philosophica Wratislaviensia | tom 12 numer 1

28,00  Kup książkę

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 28,00 zł.


Tematyka najnowszego numeru „Studia Philosophica Wratislaviensia” koncentruje się przede wszystkim na nowszej historii filozofii. Otwierają go trzy teksty poświęcone współczesnemu filozofowi Johnowi Greyowi. W dwóch z nich autorka, Beata Polanowska-Sygulska, snuje refleksje nad trzema książkami wspomnianego myśliciela anglosaskiego, a trzeci zawiera wywiad, jaki z nim przeprowadziła. Tekst Bartosza Bednarczyka, mimo że zakorzeniony w historii filozofii, przedstawia rozważania o charakterze systematycznym. Autor, opierając się na analizie tekstów Kartezjusza, Kanta i Husserla, argumentuje, że filozoficzne ujęcie Boga jest swoistym procesem, w którym odrzuca się jego ujęcie naiwne i przechodzi do wysublimowanego określenia jako Absolutu. Konsekwencjami tego procesu są: odejście od ujmowania Boga w postaci obrazów zewnętrznych wobec podmiotu dokonującego refleksji na rzecz i możliwość pojawienia się rozmaitych form obrazowania w obszarze samego podmiotu. Z kolei Paweł Urbański w swym artykule rozważa sens zwrotu „koniec filozofii” autorstwa niemieckiego filozofa Martina Heideggera. Autor pokazuje, że ta ocena stanu filozofii jest efektem „dialogu” z G.W.F. Heglem i F. Nietzschem. Artykuł Bogumiła Chmiela ma charakter przeglądowy i przedstawia zasadnicze koncepcje tzw. szkoły tradycjonalizmu integralnego, czyli takich filozofów, jak R. Guenon, F. Schuon i A.K. Coomaraswamy. Oprócz wspomnianych artykułów, jak zwykle, numer uzupełniają recenzje najnowszych publikacji z zakresu filozofii.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
1895-8001
Liczba stron
138
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2017

O redaktorze

Studia Philosophica Wratislaviensia | tom 12 numer 1

Artur Pacewicz

Doktor habilitowany
Obszarem jego zainteresowań jest filozofia starożytna.

Więcej o redaktorze