0 0,00 

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 43 numer 4

45,00  Kup książkę

[omnibus_price_message id="3669" strip_tags="yes"]


Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2300-7249
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2021

O redaktorach

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 43 numer 4

Łukasz Machaj

Doktor habilitowany, profesor UWr
Zainteresowania naukowe: wolność słowa, integracja europejska, polska myśl polityczna, liberalizm.

Więcej o redaktorze
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 43 numer 4

Tomasz Scheffler

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: doktryny polityczne i prawne (doktrynologia) ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących prawa i państwa występujących w starożytności jak też zagadnień dotyczących teorii i praktyki totalitaryzmu i autorytaryzmu, katolickiej nauki społecznej, feminizmu oraz integracji europejskiej; wpływ doktryn na funkcjonowanie systemów prawnych, osobliwie zaś na prawo karne włoskie, polskie i niemieckie; samorządność zawodowa (korporacjonizm); odpowiedzialność dyscyplinarna.

Więcej o redaktorze