0 0,00 

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 42 numer 3

39,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
39,00 zł

Trzeci numer 42 tomu „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” zawiera dwanaście artykułów opisujących cztery aspekty badań nad reżimami autokratycznymi: zależności ustrojowe, doktrynalne i prawne między systemami demokratycznymi i autokratycznymi, prawne uregulowanie stosunku państwa do dziedzictwa historycznego, działanie systemu prawnego i sądów w okresie okupacji hitlerowskiej oraz — w sposób podsumowujący — badania historycznoprawne nad prawem Polski Ludowej.
Numer rozpoczyna Michał Bernarczyk (WPAiE UWr), przedstawiający rozumienie idei konstytucjonalizmu w państwach demokratycznych i autorytarnych. Następnie Adam Sulikowski (WPAiE UWr) rozważa zależności między demoliberalizmem, populizmem i autorytaryzmem w kontekście kryzysu hegemonii. Rafał Czachor (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Mo-drzewskiego) w swoim artykule analizuje doktrynę ,,demokracji suwerennej” — rosyjskiej próby realizacji postulatów ustrojowych demokracji. Część doktrynalnoprawną kończy Maciej Marszał (WPAiE UWr) opisem stosunku Adolfa Kliszewicza do bolszewizmu.
Analizę stosunku RP do dziedzictwa historii zaczyna Maciej Trzciński (WPAiE UWr) uwagami dotyczącymi przestępczości przeciw dziedzictwu martyrologicznemu. Magdalena Tabernacka (WPAiE UWr) w swojej pracy opisuje orzecznicze rozumienie kategorii prawnej symbolu w kontekście niedawnych zmian ustawodawczych, mających na celu rozprawienie się z dziedzictwem komunistycznym na terenie budowli i obiektów użyteczności publicznej oraz w formie pomników.
Część numeru dotyczącą okupacji hitlerowskiej i prawa III Rzeszy rozpoczyna Hubert Mielnik (UMCS), opisujący charakter tez prawnych orzecznictwa polskich sądów Generalnego Gubernatorstwa okresu okupacji niemieckiej. Konrad Graczyk (UŚ) z kolei porusza problematykę donosicielstwa w postępowaniach przed niemieckim Sądem Specjalnym w Katowicach w latach 1939–1945. Tę część numeru podsumowują Barbara Bernfeld (niezrzeszona) i Jacek Mazurkiewicz (UZ), przedstawiając problematykę niemieckiego wojennego prawa małżeńskiego
Numer podsumowuje analiza historycznoprawna prawa Polski Ludowej. Kamila Kamińska-Chełminiak (UW) prezentuje wybrane zagadnienia współpracy cenzorów z UB i SB. Numer zaś kończy Joanna Kozińska (UO), która analizuje wpływ inspirowanej socjalizmem regulacji instytucji użytkowania wieczystego na dzisiejsze stosunki cywilnoprawne.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2300-7249
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2020

O redaktorach

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 42 numer 3

Jan Maciejewski

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Zainteresowania naukowe: socjologia grup dyspozycyjnych, socjologia wojska, socjologia bezpieczeństwa, studia bezpieczeństwa, system bezpieczeństwa, zmiany i rozwój publicznego sektora bezpieczeństwa, analiza organizacyjna i zawodowa w systemie bezpieczeństwa, przywództwo i zarządzanie bezpieczeństwem.

Więcej o redaktorze
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 42 numer 3

Marek Maciejewski

Profesor doktor habiliotwany
Specjalista w zakresie historii doktryn politycznych i prawnych.

Więcej o redaktorze
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 42 numer 3

Tomasz Scheffler

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: doktryny polityczne i prawne (doktrynologia) ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących prawa i państwa występujących w starożytności jak też zagadnień dotyczących teorii i praktyki totalitaryzmu i autorytaryzmu, katolickiej nauki społecznej, feminizmu oraz integracji europejskiej; wpływ doktryn na funkcjonowanie systemów prawnych, osobliwie zaś na prawo karne włoskie, polskie i niemieckie; samorządność zawodowa (korporacjonizm); odpowiedzialność dyscyplinarna.

Więcej o redaktorze