0 0,00 

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 42 numer 1

Symbol zastępczy
35,00  Kup książkę

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 35,00 zł.


Pierwszy numer 42 tomu „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” zawiera sześć artykułów problemowych. Większość dotyczy prawnych aspektów karania mowy nienawiści i propagowania ustrojów totalitarnych. W pierwszym tekście (w języku angielskim) Tomasz Sikorski i Urszula Kozłowska (Uniwersytet Szczeciński) opisują warunki życia więźniów w podobozie koncentracyjnym Stutthof w Policach. Kolejne opracowania (w języku polskim) poruszają następującą problematykę: Tomasz Tulejski (Uniwersytet Łódzki) prezentuje ewolucje prawa oporu w teologii politycznej lidera szkockiej reformacji Johna Knoxa; Paweł Malendowicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) analizuje wybrane symptomaty antydemokratyzmu w myśli politycznej i aktywności partii radykalnie nacjonalistycznych w Europie na początku XXI wieku; natomiast Michał Urbańczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) prezentuje, jak definiowana jest mowa nienawiści w orzecznictwie sądów polskich w sprawach karnych. Łukasz Machaj (Uniwersytet Wrocławski) w swoim artykule (w języku angielskim) przedstawia na przykładzie sprawy Wisconsin v. Mitchell problem zaostrzenia kary za przestępstwa na tle rasowym. W ostatnim tekście problemowym Andrzej Sakowicz (Uniwersytet w Białymstoku) na podstawie spraw Nix v. Niemcy oraz Šimunić v. Chorwacja analizuje kwestię postrzegania używania symboli i ideologii nazistowskiej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Numer zawiera także bibliografię tekstów, które ukazały się na łamach czasopisma w latach 2008–2019 (tomy 30–41).

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2300-7249
Liczba stron
160
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2020

O redaktorach

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 42 numer 1

Marek Maciejewski

Profesor doktor habiliotwany
Specjalista w zakresie historii doktryn politycznych i prawnych.

Więcej o redaktorze
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 42 numer 1

Tomasz Scheffler

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: doktryny polityczne i prawne (doktrynologia) ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących prawa i państwa występujących w starożytności jak też zagadnień dotyczących teorii i praktyki totalitaryzmu i autorytaryzmu, katolickiej nauki społecznej, feminizmu oraz integracji europejskiej; wpływ doktryn na funkcjonowanie systemów prawnych, osobliwie zaś na prawo karne włoskie, polskie i niemieckie; samorządność zawodowa (korporacjonizm); odpowiedzialność dyscyplinarna.

Więcej o redaktorze