0 0,00 

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 41 numer 2


Numer 2 tomu 41 z 2019 roku poświęcony jest zagadnieniom prawnym, filozoficznym, ekonomicznym i politycznym związanym z problematyką totalitaryzmu i autorytaryzmu. Zeszyt otwiera kolejna część cyklu poświęconego analizie przestępstwa publicznego propagowania faszyzmu (Tomasz Scheffler). W drugim artykule, zatytułowanym Dialektyka „swój”–„obcy” w prawicowej filozofii politycznej (1789–1945), będącym pierwszą częścią większej pracy, autor (Adam Wielomski) polemizuje ze stereotypem, wedle którego nacjonalizm to synonim pojęcia „skrajna prawica”. Trzeci tekst (Lech Kurowski, Piotr Szymaniec) poświęcony jest postrzeganiu polityki gospodarczej III Rzeszy przez polskich ekonomistów tamtego czasu. W następnym artykule autorka (Dominika Uczkiewicz) podejmuje się analizy Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne z dnia 30 marca 1943 roku. W numerze znajduje się także tekst poświęcony wizualnym reprezentacjom procesu i egzekucji nazistowskiego zbrodniarza Arthura Greisera (Agata Jankowska). W ostatnim artykule Agata Grudzińska porównuje założenia myślicieli utopijnych, Tomasza More’a i Roberta Owena, z praktyką kibuców.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2300-7249
Liczba stron
172
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2019

O redaktorach

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 41 numer 2

Marek Maciejewski

Profesor doktor habiliotwany
Specjalista w zakresie historii doktryn politycznych i prawnych.

Więcej o redaktorze
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 41 numer 2

Tomasz Scheffler

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: doktryny polityczne i prawne (doktrynologia) ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących prawa i państwa występujących w starożytności jak też zagadnień dotyczących teorii i praktyki totalitaryzmu i autorytaryzmu, katolickiej nauki społecznej, feminizmu oraz integracji europejskiej; wpływ doktryn na funkcjonowanie systemów prawnych, osobliwie zaś na prawo karne włoskie, polskie i niemieckie; samorządność zawodowa (korporacjonizm); odpowiedzialność dyscyplinarna.

Więcej o redaktorze