0 0,00 

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 35 numer 2

10,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
10,00 zł

W zeszycie 2 numeru 35 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” zawarto cztery teksty, których autorzy podejmują następujące zagadnienia: M. Baranowska w filozofii Jana Jakuba Rousseau tropi pierwiastki nacjonalizmu; M. Kopczyński przedstawia działalność Wilhlema Marra jako pierwszego ideologa niemieckiego antysemityzmu rasistowskiego; M. Hasiewicz pisze na temat ruchu chłopskiego w Republice Weimarskiej w międzywojniu; K. Karczewski zaś, omawiając koncepcje ideowo-polityczne narodowych rewolucjonistów we współczesnej Hiszpanii, część pierwszą swojego artykułu poświęca frakcjom nacjonalistów hiszpańskich. Publikacja mieści też dwa artykuły recenzyjne: M. Maciejewski prezentuje książkę B. Hamann Wiedeń Hitlera. Lata nauki pewnego dyktatora, a J. Przybylski Czarnych myśliwych. Brygada Dirlewangera Ch. Ingrao.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2300-7249
Liczba stron
128
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2013

O redaktorach

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 35 numer 2

Marek Maciejewski

Profesor doktor habiliotwany
Specjalista w zakresie historii doktryn politycznych i prawnych.

Więcej o redaktorze
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem | tom 35 numer 2

Tomasz Scheffler

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: doktryny polityczne i prawne (doktrynologia) ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących prawa i państwa występujących w starożytności jak też zagadnień dotyczących teorii i praktyki totalitaryzmu i autorytaryzmu, katolickiej nauki społecznej, feminizmu oraz integracji europejskiej; wpływ doktryn na funkcjonowanie systemów prawnych, osobliwie zaś na prawo karne włoskie, polskie i niemieckie; samorządność zawodowa (korporacjonizm); odpowiedzialność dyscyplinarna.

Więcej o redaktorze