0 0,00 

Studia Linguistica | tom XXXIX

30,00  Kup książkę

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 30,00 zł.


Najnowszy zeszyt „Studia Linguistica” (XXXIX/2020) zawiera dziesięć recenzowanych artykułów naukowych dotyczących różnych tematów związanych z szeroko rozumianymi badaniami językoznawczymi. Autorami opublikowanych tekstów są badacze z różnych ośrodków naukowych w Polsce (Wrocław, Łódź, Gliwice, Gdańsk, Sosnowiec) oraz za granicą (Berlin, Mannheim, Cambridge). Poszczególne artykuły zeszytu są poświęcone między innymi tematom z obszaru fonologii, semantyki, leksyki i leksykografii oraz pragmalingwistyki. Inne prezentują wyniki badań socjolingwistycznych oraz glottodydaktycznych, jeszcze inne dotyczą analizy tekstu. Językami publikacji są angielski, niemiecki oraz polski; wszystkie artykuły zawierają streszczenie w języku angielskim. Zeszyt zamyka wspomnienie Profesora, prof. dr. dr. h.c. mult. Ulricha Engla, wieloletniego członka Rady Naukowej „Studia Linguistica”.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1169
Liczba stron
204
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2020
https
//wuwr.pl/slin/issue/view/814/379

O redaktorach

Studia Linguistica | tom XXXIX

Artur Tworek

Profesor doktor habilitowany
Od 1989 pracownik naukowy w Zakładzie Języka Niemieckiego IFG UWr. Autor licznych publikacji na temat fonetyki i fonologii, językoznawstwa porównawczego, języka sportu. Współwydawca wrocławskich czasopism naukowych „Studia Linguistica” oraz „Linguistische Treffen in Wrocław”. Od 2015 roku wydawca elektronicznego czasopisma fonetycznego „Phonline. Studien zur linguistischen Phonetik”.

Więcej o redaktorze
Studia Linguistica | tom XXXIX

Edyta Błachut

Doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego

Więcej o redaktorze