0 0,00 

Studia Linguistica | tom XXXIII


Zeszyt XXXIII „Studia Linguistica” zawiera dziewięć przyczynków omawiających różne tematy związane z językoznawstwem historycznym, ogólnym, konfrontatywnym i dialektologią. Artykuł Alexandra Andrasona i Tymoteusza Króla (w języku angielskim) przedstawia wybrany aspekt morfologii dialektu wilamowickiego. Edyta Błachut naświetla (tekst w języku polskim) pragmatyczne i leksykalne aspekty referowania wartościowań w mowie zależnej i poza mową zależną. Antoni Dębski porusza kwestię koniecznych przewartościowań w glottodydaktyce współczesnej, wskazując na rosnący wpływ czynników społecznych w nauczaniu języków obcych (artykuł w języku niemieckim). Artykuł Józefa Jarosza (w języku polskim) omawia z perspektywy lingwistyki kulturowej semantykę duńskich złożeń z przedrostkami mellem, over i under. Alexa Mathias analizuje (w języku niemieckim) leksykę i struktury argumentacyjno-perswazyjne ideologicznych tekstów piosenek ultraprawicowych organizacji ekstremistycznych w Niemczech w okresie ostatnich trzydziestu lat. Paweł Nowak wskazuje (w języku angielskim) na subtelne uwarunkowania pragmalingwistyczne sprawozdań sportowych. Artykuł Marty Rogozińskiej (w języku niemieckim) pokazuje na przykładzie polskich i niemieckich tekstów mówionych w dyskursie akademickim, w jaki sposób nadawcy reorganizują schemat swej wypowiedzi. Sebastian Seyferth analizuje (w języku niemieckim) późnośredniowieczne teksty prawnicze Johanna Geilera von Kaysersberga, zwracając uwagę m.in. na izotopię, ciągłość i rekurencję w omawianych pismach. Przemysław Staniewski porównuje (w języku niemieckim) wybrane czasowniki postrzegania w języku niemieckim, polskim i angielskim, przyjmując perspektywę kognitywną i historyczną.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1169
Liczba stron
164
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2014
https
//wuwr.pl/slin/issue/view/260

O redaktorach

Studia Linguistica | tom XXXIII

Artur Tworek

Profesor doktor habilitowany
Od 1989 pracownik naukowy w Zakładzie Języka Niemieckiego IFG UWr. Autor licznych publikacji na temat fonetyki i fonologii, językoznawstwa porównawczego, języka sportu. Współwydawca wrocławskich czasopism naukowych „Studia Linguistica” oraz „Linguistische Treffen in Wrocław”. Od 2015 roku wydawca elektronicznego czasopisma fonetycznego „Phonline. Studien zur linguistischen Phonetik”.

Więcej o redaktorze
Studia Linguistica | tom XXXIII

Edyta Błachut

Doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego

Więcej o redaktorze