0 0,00 

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne | tom 32 | Inspirowane zainteresowaniami Marcina


Numer 32. Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych jest Księgą pamiątkową ku czci doktora Marcina Winiarskiego zatytułowaną Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Na Księgę składają się wspomnienia o dr. Marcinie Winiarskim, jego dorobek naukowy i organizacyjny z bibliografią opublikowanych prac, wykazem zorganizowanych krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów i innych form aktywności Naukowego Koła Ekonomistów, którego był założycielem i wieloletnim opiekunem. Dalszą część stanowią artykuły nawiązujące do zainteresowań dr. Marcina Winiarskiego, przedstawiające finansowe aspekty działalności marketingowej — koszty reprezentacji i reklamy, a także znaczenie znaku towarowego, użytkowe wykorzystanie utworów przez przedsiębiorców, etykę w reklamie czy marketing i reklamę w kampaniach finansowania społecznościowego. Poza artykułami powiązanymi z aktywnością marketingową w Księdze pamiątkowej zamieszczone są prace dotyczące wykluczenia społecznego, co wiąże się ze Srebrną ekonomią, kosztów alternatywnych przy zamówieniach publicznych i projektów europejskich z ich finansowaniem z funduszy UE (ocena integracji europejskiej) oraz wizualizacji rozwiązań finansowych (zastosowanie matematyki w ekonomii), a także problemem bezpieczeństwa żywności transgenicznej.
Dr Marcin Winiarski był pomysłodawcą, założycielem i wieloletnim redaktorem Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych, które w jego zamyśle miały ułatwić studentom i doktorantom publikację ich pierwszych artykułów.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
1733-5779
Liczba stron
240
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2020

O redaktorkach

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne | tom 32 | Inspirowane zainteresowaniami Marcina

Anna Ćwiąkała-Małys

Doktora habilitowana, inżynierka, profesora UWr

Więcej o redaktorze
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne | tom 32 | Inspirowane zainteresowaniami Marcina

Monika Mościbrodza

Doktora
Zainteresowania naukowe: wykorzystanie narzędzi wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, modelowanie ekonometryczne.

Więcej o redaktorze