0 0,00 

Środki zabezpieczające po zmianach z 2015 roku


Publikacja „Środki zabezpieczające po zmianach z 2015 roku” składa się z czterech części. W pierwszym rozdziale znajdują się rozważania na temat zasad stosowania środków zabezpieczających. Natomiast w kolejnych zdecydowano się dokonać szerszej analizy kategorii sprawców, wobec których środki te znajdują zastosowanie (rozdział 2), oraz zaznajomić z poszczególnymi środkami zabezpieczającymi (rozdział 3). Pracę wieńczą wybrane zagadnienia dotyczące postępowania wykonawczego w tym przedmiocie (rozdział 4). Przyjęty podział nie jest ścisły w tym znaczeniu, iż w ramach poszczególnych części następuje naturalne dla toku wywodu wzbogacenie wątków o tematykę poboczną. Z taką sytuacją mamy do czynienia zwłaszcza w rozdziale trzecim, w ramach którego rozbudowano aspekty wykonawcze związane z poszczególnymi środkami, oraz w mniejszym stopniu w rozdziale drugim.
Dodatkowo należy podkreślić, że praca ta nie jest kompleksowym opracowaniem instytucji środków zabezpieczających, a raczej koncentruje się na najbardziej aktualnych aspektach związanych z ich orzekaniem i wykonywaniem po zmianach z 2015 roku. Z uwagi na ograniczone ramy książki oraz przyjętą koncepcję świadomie zrezygnowano z omówienia wielu interesujących kwestii, pozostawiając je pogłębionym analizom innych badaczy, tym bardziej że wiele z nich doczekało się już takiej analizy (między innymi aspekty proceduralne stosowania środków zabezpieczających, konsekwencje niestosowania się do obowiązków związanych ze środkami czy wykonywanie środków karnych orzeczonych tytułem środków zabezpieczających). Intencją autora jest zaproszenie do dalszej dyskusji nad optymalnym modelem postępowania ze sprawcami czynów zabronionych, u których stwierdzono zaburzenia zdrowia psychicznego. Wydaje się, iż zreformowane środki zabezpieczające mają szansę stać się jego ważnym elementem.
– fragment „Słowa wstępnego”
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3755-6

O autorze

Środki zabezpieczające po zmianach z 2015 roku

Adam Kwieciński

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Więcej o autorze