0 0,00 

Słownik literatury popularnej

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
79,00 zł

Zamysł opracowania Słownika literatury popularnej narodził się z dwu powodów: pierwszym jest zalew rynku księgarskiego różnoraką produkcją wydawniczą, co stwarza konieczność dostarczenia niezbędnych informacji czytelnikom zdezorientowanym chaosem gatunków, nazwisk i tytułów; drugim – potrzeba podsumowania stanu wiedzy o literaturze popularnej w Polsce, wiedzy stosunkowo skromnej, poświadczonej niewielką ilością prac. Słownik jest więc także rejestrem zagadnień wymagających gruntowniejszych opracowań; zatem informacje i sądy zawarte w poszczególnych hasłach należy traktować raczej jako rezultat wstępnych ustaleń, mających zachęcić do dalszych badań, koniecznych ze względu na rozmiar zjawiska, jakim jest masowość produkcji i odbioru, silne związki literatury popularnej z jeszcze bardziej żywotną i masową produkcją filmową, estradową i telewizyjną.

Słownik literatury popularnej próbuje więc odpowiadać na pytania i czytelników, i nauki. Ta dwufunkcyjność opracowań wpłynęła na zróżnicowanie poziomu i rodzaju konstatacji: hasła ogólne wprowadzają skomplikowane poznawczo zagadnienia komunikacji literackiej w obiegu popularnym, hasła szczegółowe nastawione na informacje historyczno-typologiczne, czyli przede wszystkim na omówienie gatunków oraz dorobku pisarskiego poszczególnych autorów – dawnych i współczesnych.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-2767-0
ISSN
0239-6661
Liczba stron
767
Format
B5, oprawa twarda
Rok wydania
2006