0 0,00 

Slavica Wratislaviensia | tom CLXXVI

45,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
45,00 zł

Zbiór artykułów naukowych i recenzji (napisanych w językach polskim, chorwackim, rosyjskim, serbskim oraz ukraińskim) autorów z ośrodków krajowych i zagranicznych. W mieszczących się w obszarze slawistyki tekstach zaprezentowana została różnorodna problematyka z zakresu literatury, kultury i języka. Dociekania w artykułach odnoszą się w szczególności: do przedstawienia relacji między Serbami a Polakami — naświetlona historia królewny Banjaluki (Historya ucieszna o zacnej królewnie Banialuce Hieronima Morsztyna) jest bowiem przykładem, a zarazem wynikiem najwcześniejszych kontaktów kulturowych i historycznych między dwoma narodami słowiańskimi, mających także współczesne kontynuacje; do przybliżenia wstępnego debiutu literackiego Miodraga Bulatovicia — utworu zatytułowanego Moja matka (Moja Majka, 1950), w którym pisarz zwrócił się ku pierwiastkowi matriarchalnemu i macierzyńskiemu; do przeprowadzenia analizy obrazów postaci powieści Goce Smilevskiego Siostra Zygmunta Freuda (2003–2010) wraz z przedstawieniem teorii austriackiego psychiatry, z którymi polemizuje narrator; do omówienia Bildungsromanu (powieści o kształtowaniu się postaci) — odmiany powieści dla dzieci i młodzieży w kontekście literatury czeskiej w okresie normalizacji lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku; do przybliżenia twórczości czeskiego reżysera Marka Najbrta na przykładzie kameralnego filmu Mistři (Mistrzowie, 2004); do oglądu reportażu artystycznego z prześledzeniem (na wybranych przykładach) rozwoju tego gatunku w ukraińskiej i polskiej prozie; do uzasadnienia rozróżnienia licznych kategorii dyskursu narracyjnego i ważności uwzględnienia oraz wyjaśnienia istoty kategorii „głos narracyjny”; do wykazu typów słowotwórczych form żeńskich w językach ukraińskim i polskim na materiale słownikowym; do przeglądu i opisu partykuł formotwórczych pojawiających się we współczesnym języku macedońskim; do rozpatrzenia kwestii ironii w procesie przekładu sztuk Biljany Srbljanović; a także do zbadania — w kontekście portretu kreatywnego nauczyciela — planowania przez nauczycieli języka chorwackiego kreatywnych zadań językowych.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1150
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2022

O redaktorze

Slavica Wratislaviensia | tom CLXXVI

Włodzimierz Wysoczański

językoznawca, prof. UWr; jego zainteresowania badawcze obejmują: frazeologię i paremiologię słowiańską, lingwistykę kulturową, dialektologię, lingwotanatologię, semantykę, językoznawstwo słowiańskie, ogólne i porównawcze, socjolingwistykę, onomastykę.

Więcej o redaktorze