0 0,00 

Roczniki Biblioteczne | tom LVIII

28,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
28,00 zł

Tom 58 „Roczników Bibliotecznych” zawiera opracowania i materiały tematycznie różnorodne. Na plan pierwszy wybijają się w nim zagadnienia dotyczące proweniencji księgozbiorów historycznych oraz strat i rozproszenia polskich zbiorów bibliotecznych. Pierwszy nurt badań reprezentuje artykuł Weroniki Karlak, w którym autorka dokonała weryfikacji pochodzenia jednego z prywatnych księgozbiorów z XVII w., związanego osobami swoich właścicieli z Czechami i Śląskiem, a znajdującego się obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Drugą grupę zagadnień reprezentują artykuły Hanny Łaskarzewskiej i Piotra Tafiłowskiego — pierwszy z nich przedstawia losy bibliotek polskich ze wschodnich obszarów przedrozbiorowej Rzeczypospolitej w latach 1914–1920, drugi ukazuje stan rejestracji polskich księgozbiorów, które przeważnie w wyniku grabieży wojennych i zmian granic państwowych znalazły się w ciągu ostatnich kilku wieków poza obecnym terytorium Polski. Odmienny nurt badań reprezentuje erudycyjny artykuł Michała Choptianego, w którym egzemplarz książki stał się dla autora punktem wyjścia do przybliżenia sylwetki intelektualnej siedemnastowiecznego kaznodziei kontrreformacyjnego Fabiana Birkowskiego. Blok opracowań zamyka artykuł Grzegorza Niecia, poświęcony zainteresowaniom bibliofilskim i znaczeniu książki w warsztacie naukowym wybitnego polskiego uczonego — Henryka Markowskiego. Niniejszy tom uzupełniają recenzje z publikacji księgoznawczych wydanych w latach 2012–2013.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0080-3626
Liczba stron
164
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2014

O redaktorze

Roczniki Biblioteczne | tom LVIII

Maciej Matwijów

Profesor doktor habilitowany

Więcej o redaktorze