0 0,00 

Przestępczość funkcjonariuszy Policji. Studium socjologiczne


Ukazana analiza problematyki funkcjonowania „hermetycznej grupy dyspozycyjnej” zasługuje na naukową uwagę, ponieważ podejmowane zagadnienia badawcze są stosunkowo słabo poznane i niezbyt często eksplorowane socjologicznie w Polsce. Monografia jest swoistym studium socjologicznym, w którym rzetelnie podjęto analizę także problematyki postrzegania bezpieczeństwa poprzez instytucję państwową (policję) oraz ryzyka ograniczania praw i wolności obywatelskich.

– prof. dr hab. Jan Maciejewski

 

Autor ze swą tematyką badawczą lokuje się w czołówce osób zajmujących się problematyką paramilitarnych grup dyspozycyjnych, co jest kolejnym krokiem w procesie instytucjonalizacji tej subdyscypliny socjologicznej. Jest to jedna z nielicznych publikacji w polskiej literaturze naukowej, która całościowo i wyczerpująco ukazuje zagadnienia dotyczące zjawisk dysfunkcjonalnych i patologicznych w Policji. Jest to tym bardziej uzasadnione, że autor pokazuje sytuacje, które nie powinny się zdarzyć w żadnym przypadku w środowisku policyjnym.

– prof. dr hab. Eugeniusz Moczuk

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3713-6
ISSN
2543-8662
Liczba stron
160
Format
e-book
Rok wydania
2020

O redaktorze