0 0,00 

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXXXI

Nowość

W numerze 131 „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania dotyczące współczesnych zagadnień prawa i filozofii, szczegółowych kwestii dedykowanych wybranym systemowo zagadnieniom normatywnym, łączącym się z proceduralnymi aspektami stosowania konkretnych instytucji w obszarze prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. W założeniu redaktora i autorów zaprezentowane efekty badań dotyczących poszczególnych rozwiązań prawnych mają dostarczyć Czytelnikom wiedzy dotyczącej kształtującej się praktyki, a jednocześnie intensyfikować pola dyskursu badawczego, w tym oceny zasadności argumentów przemawiających za przyjęciem takiej a nie innej interpretacji konkretnych rozwiązań, również z perspektywy ochrony wolności i praw jednostki (w odniesieniu na przykład do statusu informacyjnego). Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa, jak również studentów i innych osób zainteresowanych zagadnieniami z szeroko pojmowanego zakresu prawa i filozofii prawa.

 

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1134
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2023

O redaktorze

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXXXI

Mariusz Jabłoński

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania badawcze: instytucje demokracji bezpośredniej; konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; materialna treść wolności, praw i obowiązków człowieka oraz obywatela; międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka; status informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych; ochrona tajemnic ustawowych i prywatności jednostki; status komornika sądowego; gwarancje odrębności sądownictwa; ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany konstytucji; procedury sygnalizacyjne, wdrożenia, praktyczne zastosowanie w kontekście ochrony wolności i praw.

Więcej o redaktorze