0 0,00 

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXXX

40,00  Kup książkę

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40,00 zł.


W najnowszym „Przeglądzie Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania poświęcone zagadnieniom z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także prawa karnego i administracyjnego. Spektrum analizowanych problemów naukowych jest szerokie, celem redakcji było przybliżenie czytelnikom stosunkowo rzadko poruszanych w literaturze kwestii. Niewątpliwym walorem publikacji jest przedstawienie problemów ochrony praw pracowników migrujących oraz kognicji sądu ubezpieczeń społecznych w sprawach z elementem transgranicznym w rozumieniu rozporządzeń WE nr 883/2004 i 987/2009.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla odbiorców zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak i studentów oraz innych osób zainteresowanych zawartą w niej materią z zakresu prawa polskiego, z uwzględnieniem perspektywy standardów prawa UE.

 

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1134
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2022

O redaktorze

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXXX

Mariusz Jabłoński

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania badawcze: instytucje demokracji bezpośredniej; konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; materialna treść wolności, praw i obowiązków człowieka oraz obywatela; międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka; status informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych; ochrona tajemnic ustawowych i prywatności jednostki; status komornika sądowego; gwarancje odrębności sądownictwa; ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany konstytucji; procedury sygnalizacyjne, wdrożenia, praktyczne zastosowanie w kontekście ochrony wolności i praw.

Więcej o redaktorze