0 0,00 

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXXVIII


W najnowszym numerze „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania dotyczące współczesnych zagadnień prawa publicznego oraz prywatnego. Warto jednocześnie podkreślić rolę analiz szczegółowych poświęconych zagadnieniom proceduralnym oraz ochronie danych osobowych. W założeniu redaktorów i autorów zaprezentowane efekty badań naukowych dotyczących poszczególnych rozwiązań prawnych mają dostarczyć czytelnikowi kompletnej wiedzy odnośnie do praktyki stosowania prawa, a jednocześnie intensyfikować pola dyskursu badawczego, w tym oceny zasadności argumentów przemawiających za przyjęciem konkretnych rozwiązań. Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa, jak również studentów i innych osób zainteresowanych zagadnieniami z szeroko pojmowanego zakresu prawa i administracji. 

 

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1134
Liczba stron
204
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2022

O redaktorze

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXXVIII

Mariusz Jabłoński

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania badawcze: instytucje demokracji bezpośredniej; konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; materialna treść wolności, praw i obowiązków człowieka oraz obywatela; międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka; status informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych; ochrona tajemnic ustawowych i prywatności jednostki; status komornika sądowego; gwarancje odrębności sądownictwa; ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany konstytucji; procedury sygnalizacyjne, wdrożenia, praktyczne zastosowanie w kontekście ochrony wolności i praw.

Więcej o redaktorze