0 0,00 

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXX | Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym

149,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
149,00 zł

Dążenie do poznania prawdy i przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie stanowią szczególnie szlachetną działalność człowieka, która urzeczywistnia się głównie w powołanych przez społeczeństwo do wypełniania tej misji uniwersytetach. Nierozerwalny związek badań naukowych z kształceniem studentów, doktorantów, kadr uczelni, a także słuchaczy studiów podyplomowych, we wzajemnej korelacji z krajowym i międzynarodowym otoczeniem społeczno-gospodarczym, jest od lat konkretyzowany we właściwym mu zakresie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez te wzajemnie przenikające się i zespolone w nierozerwalną całość formy życia akademickiego ziszcza się idea służby człowiekowi, społeczeństwu, demokratycznemu państwu prawnemu — rozwojowi cywilizacji.
Przedkładany teraz sto dwudziesty tom „Przeglądu Prawa i Administracji” obejmuje wyniki badań naukowych prowadzonych na naszym fakultecie, który wkomponowuje się w ten organiczny nurt aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego.
Fragment Słowa wstępnego
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1134
Liczba stron
1436 (672+764)

O redaktorce

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXX | Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym

Mariusz Jabłoński

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania badawcze: instytucje demokracji bezpośredniej; konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; materialna treść wolności, praw i obowiązków człowieka oraz obywatela; międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka; status informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych; ochrona tajemnic ustawowych i prywatności jednostki; status komornika sądowego; gwarancje odrębności sądownictwa; ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany konstytucji; procedury sygnalizacyjne, wdrożenia, praktyczne zastosowanie w kontekście ochrony wolności i praw.

Więcej o redaktorze