0 0,00 

Niemcoznawstwo | tom 24 | Niemcy z polskiej perspektywy


W listopadzie 2015 r. — w 25. rocznicę podpisania traktatu granicznego z Niemcami — polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odtajniło korespondencję dyplomatyczną (szyfrogramy) między naszymi przedstawicielstwami w niemieckich stolicach a Centralą w Warszawie z przełomowych lat 1989/1990. Dowodzą one niezwykłej aktywności polskiej dyplomacji, mającej na celu przede wszystkim realizację najbardziej żywotnego interesu wszystkich Polaków, jakim było zagwarantowanie przez zjednoczone Niemcy granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.
Obok tej bez wątpienia kluczowej kwestii znalazły się w tomie jeszcze dwie inne wypowiedzi z zakresu polityki zagranicznej RFN, a mianowicie, uwypuklająca jej priorytety ekonomiczne w relacjach ze światem zewnętrznym, a także o stanowisku tego państwa wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie.
Bogatą i długą historię związków Dolnego Śląska z Austrią dobrze ilustrują dzieje pierwszego konsulatu tego państwa we Wrocławiu. Sprawy konsularne, w szczególności funkcje i rola konsulatów honorowych mikropaństw, zostały ponadto przedstawione na przykładzie Księstwa Liechtenstein.
Część artykułową tomu uzupełniają inne, bogate stałe działy serii naukowej — recenzje i kronika oraz książkowe (w wyborze) i filmowe nowości niemcoznawcze.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2084-252X
Liczba stron
208
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2016

O redaktorce

Niemcoznawstwo | tom 24 | Niemcy z polskiej perspektywy

Katarzyna Gelles

Doktora habilitowana, profesora UWr
Zainteresowania naukowe: problematyka niemiecka (dzieje najnowsze państw niemieckich, polityka zagraniczna państw niemieckich po 1945 r.), stosunki międzynarodowe po 1815 r., polityka międzynarodowa po II wojnie światowej, historia i rozwój dyplomacji.

Więcej o redaktorze