0 0,00 

Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej


Badania zostały przeprowadzone w dwóch podstawowych płaszczyznach: materialnoprawnej i procesowoprawnej. Pierwszą płaszczyznę badawczą stanowi problematyka rozgraniczenia drogi egzekucji administracyjnej od drogi egzekucji sądowej, natomiast drugą – odnalezienie przesłanek niedopuszczalności egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozważania podjęte w pracy zostały przeprowadzone w formie studiów teoretycznych, badań analitycznoprawnych oraz badań empirycznych wyroków sądowych.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3020-5
Liczba stron
388
Format
e-book
Rok wydania
2009

O autorce