0 0,00 

Lutnia w klasztorze. Fenomen dworskiego instrumentu w kulturze Śląska XVII i XVIII wieku

49,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
49,00 zł

Książka poświęcona jest kolekcji 15 rękopisów muzycznych z pierwszej połowy XVIII w., zapisanych specyficzną notacją muzyczną tabulatury lutniowej w odmianie francuskiej (literowej). Jest to jeden z największych zbiorów tego typu. Dlaczego zatem powstał na Śląsku i w środowisku opactwa cystersów w Krzeszowie? To pytanie towarzyszyło autorowi tej książki przez cały okres jej przygotowania. Odpowiedź jest złożona, dlatego w książce pojawiają się informacje wskazujące na specyfikę kultury muzycznej Śląska XVII i XVIII wieku, potwierdzające wyjątkowość tego regionu dla kultywowania muzyki lutniowej. W omawianych źródłach nie ma przykładów muzyki liturgicznej. Większość tego repertuaru wykonywano na dworach królewskich niemalże całej ówczesnej Europy, ale są też przykłady utworów kompozytorów działających wyłącznie lokalnie, w tym również z grona cystersów. W książce znaleźć można informacje o muzyce lutniowej przedstawione w perspektywie humanistycznej, z uwzględnieniem metodyki gry, wybranego repertuaru i zagadnień źródłoznawczych. Jak zatem scharakteryzować określenie zjawiska „fenomenu lutni barokowej w klasztorze”? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w czterech rozdziałach niniejszej książki, wspartych rozbudowanym wstępem i trzema aneksami.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3750-1
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2020

O autorze

Lutnia w klasztorze. Fenomen dworskiego instrumentu w kulturze Śląska XVII i XVIII wieku

Grzegorz Joachimiak

Absolwent muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim (2009) oraz Wydziału Instrumentalnego na Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu (2010). W 2016 r. obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Remigiusza Pośpiecha: Rękopiśmienne tabulatury lutniowe z I połowy XVIII wieku ze zbiorów cystersów z Krzeszowa. Repertuar – praktyka wykonawcza – mecenat artystyczny. Pracuje w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Katedrze Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce źródłoznawstwa muzycznego, patronatu muzycznego oraz teorii i praktyce wykonastwa muzyki XVI-XIX wieku, zwłaszcza w zakresie muzyki lutniowej, gitarowej i kameralnej. Zajmuje się przede wszystkim badaniem obszaru kultury muzycznej Śląska i dawnej Rzeczpospolitej. Jest autorem ponad 30 publikacji naukowych, kierownikiem grantów badawczych (UWr) i wykonawcą m.in. w trzech grantach NPRH. Należy do grupy roboczej „Tablature in Western Music” działającej w ramach International Musicological Society oraz jest członkiem Towarzystw Lutniowych w Niemczech, USA, Austrii, Czechach i Polsce. Laureat nagrody im. ks. prof. H. Feichta (2017) i stypendiów, m.in. DAAD, Fundacji Lanckorońskich, trzykrotnie MNiSW w tym dla wybitnych młodych naukowców (2018-2022). Od maja 2019 wiceprzewodniczący Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

Więcej o autorze