0 0,00 

Kształcenie Językowe | tom 18


Trzon obecnego tomu stanowią artykuły dotyczące mówienia i słuchania, w ujęciu zarówno dydaktycznym, jak i językoznawczym oraz retorycznym. Artykuł Jakuba Z. Lichańskiego dotyczy rozumowania apagogicznego typu „konieczne jest…”, „ponieważ…” u rzymskiego retora Cornificiusa. Marta U. Chyb przedstawia wyniki badania diagnozujące umiejętność słuchania u 210 uczniów z Opolszczyzny, natomiast pracowanie Jolanty Skowronek jest poświęcone zaburzeniom słuchu, utrudniającym szkolne uczenie się. O Ukraińcach uczących się języka polskiego pisze Chrystyna Nikołajczuk, a za materiał posłużyły słuchowiska polskie, głównie Józio Marka Ławrynowicza w reżyserii Janusza Kukuły z 2005 roku. W ostatnim artykule tomu Jakub Z. Lichański pisze o słabościach zdalnego nauczania, wskazując na zmiany, których wprowadzenie pomogłoby zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
1642-5782
Format
B5, oprawa twarda
Rok wydania
2021

O redaktorze