0 0,00 

Kształcenie Językowe | tom 17 (27)

30,00  Kup książkę

[omnibus_price_message id="2236" strip_tags="yes"]


17 tom „Kształcenia Językowego” zawiera pięć artykułów zróżnicowanych tematycznie. Małgorzata Gajak-Toczek zajmuje się sylwetką i osiągnięciami znanego łódzkiego dydaktyka języka i literatury Tadeusza Czapczyńskiego, Anna Tabisz analizuje od strony pragmatyczej, gramatycznej oraz dydaktycznej pytania zadawane uczniom podczas rozmowy maturalnej, Krzysztof Kaszewski zaś opisuje sposoby nauczania uczniów prawidłowej odmiany nazw miast i wsi. Sandra Caban w swoim artykule przedstawia sprawozdanie z własnych badań nad zakłóceniami w komunikacji językowej dziecka z zespołem Aspergera. Głównym przedmiotem szkicu Kordiana Bakuły są dwa przysłowia: Każdy rad tam chodzi, gdzie się urodzi oraz Każdy tam ciągnie, gdzie się ulągnie. Ich analiza prowadzi autora do odrzucenia przygodnie rzuconych uwag Juliana Krzyżanowskiego o erotycznym, a nawet pornograficznym sensie tych przysłów. Obok nich pojawiają się również inne, zwłaszcza Mikołaja Reja, także obce, łacińskie, egipskie. Tom kończą dwa sprawozdania z zagranicznych międzynarodowych konferencji z 2018 roku — jednej w Sankt Petersburgu, drugiej w Tavirze w Portugalii.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
1642-5782
Liczba stron
116
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2019

O redaktorze