0 0,00 

Firmy inwestycyjne a bezpieczeństwo inwestora na rynku papierów wartościowych w Polsce

45,00  Kup książkę

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 45,00 zł.


Problem bezpieczeństwa inwestora na rynku papierów wartościowych zanalizowano przez pryzmat usytuowania inwestora wobec firmy inwestycyjnej. Oprócz aspektów ekonomicznych w badaniu zagadnienia uwzględniono także aspekty prawne, społeczne, etyczne oraz moralne.
Książka składa się z trzech tematycznie wyodrębnionych części. Na część pierwszą składają się dwa rozdziały. W obu dokonano przeglądu definicji podstawowych, istotnych z punktu widzenia problemu badawczego pojęć, takich jak: rynek finansowy, rynek kapitałowy, rynek papierów wartościowych, firmy inwestycyjne ze wskazaniem ich klasyfikacji i usytuowania w grupie instytucji finansowych, działalność maklerska na tle usług finansowych oraz klienci firmy inwestycyjnej z uwzględnieniem ich klasyfikacji prawnej i ekonomicznej. Treść trzeciego rozdziału (stanowi on część drugą monografii) odnosi się do bezpieczeństwa ujmowanego z perspektywy władzy publicznej i wybranych instytucji sieci bezpieczeństwa. Część trzecia monografii składa się z trzech rozdziałów. Każdy z nich poświęcony jest konkretnym rozwiązaniom decydującym o stanie bezpieczeństwa inwestora.
Wykorzystane przez autorkę metody badawcze obejmują między innymi metodę opisową i porównawczą, metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu (ekonomicznej i prawnej) czy analizę danych statystycznych.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3405-0
Liczba stron
260
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2014

O autorce