0 0,00 

Ekonomia 28/1


W numerze 28/1 (2022) „Ekonomia —  Wroclaw Economic Review” pojawia się sześć artykułów. Pierwszy dotyczy efektywności wydatków publicznych na edukację. Drugi podejmuje zagadnienie etycznej struktury produkcji. Trzeci omawia wpływ pandemii COVID-19 na aktywa i rezerwy sektora bankowego. Czwarty przedstawia problem obowiązkowych ofert przejęcia na gruncie dotychczas obowiązujących oraz  nowych przepisów prawa. Piąty wyjaśnia, w jaki sposób instytucja może zawrzeć umowę najmu po śmierci najemcy zgodnie z art. 691 k.c. Szósty jest polemiką z Dominiakiem na temat bajgli i pączków.


 There are six articles in the issue 28/1 (2022) of “Ekonomia — Wroclaw Economic Review.” The first concerns the efficiency of public spending on education. The second deals with the issue of the ethical structure of production. The third discusses the impact of the COVID-19 pandemic on banking assets and reserves. The fourth presents the problem of mandatory takeover bids under the existing and new legal regulations. The fifth explains how the institution can conclude a lease agreement after the death of the tenant pursuant to Art. 691 of the Civil Code. The sixth is a polemic with Dominiak about bagels and donuts. 

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2658-1310
Liczba stron
110
Format
e-book
Rok wydania
2022
Redaktor
Mariusz Dybał
Wolny dostęp