0 0,00 

Central European Journal of Communication | Volume 8, No 1 (14), Spring 2015

10,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
10,00 zł

Kolejny numer „The Central European Journal of Communication” — oficjalnego czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej — zawiera osiem artykułów autorstwa uznanych naukowców zarówno polskich, jak i zagranicznych, między innymi z Wielkiej Brytanii i Węgier. Redaktorami tomu są Michał Głowacki i Romy Wöhlert. Teksty w nim zawarte dotyczą między innymi kwestii etyki w dziennikarstwie rosyjskim czy dyskursu politycznego na temat przyszłości energii jądrowej na Węgrzech. W dziale „Recenzje” przedstawiono między innymi książkę M. Castellsa Władza komunikacji czy pracę Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze pod redakcją A. Ogonowskiej i G. Ptaszka. Publikację zamyka wywiad z prof. A. Richterem, dyrektorem Biura Przedstawiciela OBWE ds. Wolności Mediów, w którym poruszono temat wolności mediów w Europie Środkowej i Wschodniej.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
1899-5101
Liczba stron
172
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2015

O redaktorach

Central European Journal of Communication | Volume 8, No 1 (14), Spring 2015

Michał Głowacki

Doktor habilitowany, profesor UW
Zainteresowania naukowe: polityka medialna, media publiczne, zarządzanie mediami, system odpowiedzialności mediów, kreatywność i innowacje w mediach.

Więcej o redaktorze