0 0,00 

Central European Journal of Communication | Volume 7, No 1 (12), Spring 2014


Publikowanie „Central European Journal of Communication” jest jednym z najważniejszych zadań programowych realizowanym przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Tytuł ma podkreślać rosnące znaczenie nauki mediów i komunikacji, a także badań w postkomunistycznej Europie. Celem czasopisma jest promowanie badań prowadzonych w tej części świata, integracja społeczności międzynarodowej i budowa tzw. pomostu pomiędzy badaczami w młodych i dojrzałych demokracjach.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
1899-5101
Liczba stron
176
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2014

O redaktorach

Central European Journal of Communication | Volume 7, No 1 (12), Spring 2014

Bogusława Dobek-Ostrowska

Profesora doktora habilitowana
Jej zainteresowania naukowe obejmują teorię komunikowania masowego, systemy medialne, komunikowanie polityczne transformację systemów komunikowania politycznego i dziennikarstwa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Więcej o redaktorze