0 0,00 

Anglica Wratislaviensia | tom LVII

45,00  Kup książkę

[omnibus_price_message id="1627" strip_tags="yes"]


Tom 57 „Anglica Wratislaviensia” pod redakcją Ewy Kębłowskiej-Ławniczak zawiera szereg artykułów o charakterze interdyscyplinarnym i komparatystycznym (Paweł Marcinkiewicz, Daniel Pietrek). W części literaturoznawczej publikujemy artykuł Soni Front poświęcony „slow cinema”, obrazowi Gustava Deutscha „Shirley – wizje rzeczywistości” (2013), który autorka technicznie i tematycznie zestawia z działalnością artystyczną Edwarda Hoppera. Pogranicza mediów i powieści dotyczy artykuł Lecha Zdunkiewicza badający afektywną recepcję socjopatycznych antybohaterów. W artykule Beaty Mazurek-Przybylskiej zjawisko literackiej adaptacji filmu (tekstu multimodalnego) w formie mono-modalnej jest przedmiotem akademickiej debaty opartej o kognitywne teorie językoznawcze obecne we współczesnej translatoryce, a tekst Pawła Stańko analizuje aksjologiczne aspekty różnych ekranizacji tego samego tekstu multimodalnego na przykładzie filmu A Fistful of Dollars (1964), który stanowi kolejną ekranizacją obrazu Yojimbo (1961).
Dwa artykuły dotyczą powieści eksperymentalnej (Dominika Ferens, Bartosz Lutostański) określanej mianem „ecriture fragmentaire”. Warte polecenia są artykuły poświęcone literaturze mniejszości chińskiej w Kanadzie oraz żydowskiej w Londynie (Harmony Ki Tak Law, Anita Chmielewska).
Na szczególną uwagę zasługuje też nowatorskie i wnikliwe diachroniczne studium leksykograficzne Challenges in the Study of “Spanish” Loanwords in Late Medieval and Early Modern English, poświęcone niedocenianemu do tej pory wpływowi języka hiszpańskiego na współczesny leksykon języka angielskiego
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0301-7966
Liczba stron
232
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2019

O redaktorce