0 0,00 

Premiera „Książka i biblioteka w wybranych pracach Umberta Eco” Anny Lubińskiej

19/06/2024
Premiera „Książka i biblioteka w wybranych pracach Umberta Eco” Anny Lubińskiej

Dotarły do nas egzemplarze niezwykłej książki o bibliofilstwie Umberto Eco, wzbogaconej ilustracjami i rysunkami jego autorstwa. Liczne przykłady z kultury wysokiej, popularnej i codziennej oraz charakterystyczne dla Eco poczucie humoru pozwalają zrozumieć, jak ważną rolę odgrywało czytanie w jego życiu. Odkryj magię książki z Eco!

Książka i biblioteka w wybranych pracach Umberta Eco | Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (wuwr.eu)

Zachęcamy również do obejrzenia pierwszego, przedpremierowego spotkania autorskiego, które odbyło się online przy współpracy z Fundacją Good Culture, która objęła książkę swoim patronatem.

Zachęcamy też do odsłuchania audycji Radia Wrocław Kultura, gdzie gościła 13 czerwca Anna Lubińska.

Literatura #23/2024: Agnieszka Karp-Szymańska, Anna Lubińska, Tomasz Napierała – Radio Wrocław (radiowroclaw.pl)

Książka i biblioteka w wybranych pracach Umberta Eco. Studium bibliologiczne

Książka przez stulecia bywała narzędziem władzy, przedmiotem pożądania i wyznacznikiem wartości człowieka. Biblioteki, antykwariaty, wydawnictwa, średniowieczne skryptoria to motywy często przewijające się w twórczości literackiej i publicystycznej Umberta Eco. Były dowodem miłości autora do czytania, które nazywał duchową konsumpcją. W wielu publikacjach, na przykład w Imieniu róży czy Wahadle Foucaulta, składał hołd ludziom książki walczącym przez stulecia o przetrwanie i rozwój wiedzy.

W tekstach włoskiego mistrza znajdziemy wiele refleksji na temat rozwoju nowoczesnego bibliotekarstwa oraz przyszłości książki w dobie środków masowego przekazu. Anna Lubińska nie tylko umieszcza tę problematykę na tle ogólnych teorii bibliofilstwa, które Eco przedstawiał w licznych rozprawach, lecz także odnosi do jego życia prywatnego. Liczne przykłady z kultury wysokiej, popularnej i codziennej oraz charakterystyczne dla pisarza poczucie humoru pozwalają zrozumieć, jak ważną rolę odgrywała książka w jego życiu.

Wzbogacona ilustracjami i rysunkami autorstwa Eco publikacja gromadzi pojawiające się w jego twórczości wątki dotyczące roli książki w społeczeństwie oraz relacji książka–biblioteka–czytelnik. Wyłania się z niej wizerunek bibliofila, który swoje poglądy ukazywał za pomocą różnych środków wyrazu, a wiedzę naukową wykorzystywał w dziełach literackich, pamiętając, że to właśnie dzięki czytelnikowi książka „staje się książką”.

Pamiętaj, kupując bezpośrednio wspierasz małych wydawców!

Powrót

Przeczytaj również