0 0,00 

„Praktyka Teoretyczna” w naszej bazie Czasopisma Naukowe w Sieci

03/08/2022
„Praktyka Teoretyczna” w naszej bazie Czasopisma Naukowe w Sieci

Do repozytorium Czasopisma Naukowe w Sieci dołączyła „Praktyka Teoretyczna” – multidiscyplinarne pismo wydawane po polsku i angielsku, dostępne bez ograniczeń online.

Pismo dostarcza platformy wymianie myśli i praktyce teoretycznej badaczy i badaczek z różnych dziedzin nauki, których łączy świadomość politycznego potencjału własnej działalności i niezgoda na bierne kontemplowanie otaczającego świata.

Perspektywy tego, co żywe, wspólnego myślenia, odczuwania i współpracy powinny wyznaczać naczelne i podstawowe punkty widzenia właściwe wszelkiej praktyce teoretycznej. Teoria jest jedną z wielu form praktyki, której rzeczywistością jest walka klas prowadzona w polu naukowym. Jej horyzont stanowi zaś zawsze całościowe przekształcenie stosunków społecznych. Choć wychodzi ona od zaciekłych zmagań o pojęcia, to z całą pewnością na nich nie poprzestaje. Pojęcie praktyki teoretycznej jest ważne także ze względu na jego usytuowanie w ramach stosunków sił i relacji władzy w społeczeństwie. Teoria to przestrzeń ustanawiana i reprodukowana przez określone praktyki. Cała historia idei składa się natomiast z ciągłych przekształceń pola teoretycznego, stanowiących efekt tyleż samego namysłu, co materialnej walki politycznej, aktów cenzury, wyparcia, instytucjonalnej represji czy oporu, rozwoju sił wytwórczych, stosunków produkcji i katalizującej wszystkie te przemiany wciąż zaostrzającej się walki klasowej. Dlatego też prowadzenie materialistycznej analizy otaczającego nas świata z zachowaniem wysokich standardów pracy naukowej i tworzenie środków produkcji naukowej dla bliskich nam perspektyw badawczych uważamy za zadanie warte podjęcia.

Przejdź do strony „Praktyki Teoretycznej”


O repozytorium Czasopisma Naukowe w Sieci

W roku 2012 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego utworzyło platformę służącą prezentacji i rozpowszechnianiu treści naukowych online pod nazwą Czasopisma Naukowe w Sieci.

CNS gromadzi abstrakty i wersje elektroniczne tekstów publikowanych w ponad 40 periodykach. Wszystkie dane oraz pliki są udostępniane czytelnikom nieodpłatnie i bez konieczności logowania się (open access), co pomaga zwiększyć dostępność publikowanych treści w sieci.

Od roku 2020 platforma działa w oparciu o oprogramowanie open source Open Journal Systems, które łączy ją z wyszukiwarkami i bazami danych, jak np. Google Scholar, zwiększa widoczność czasopism w sieci i pozwala dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Dodatkowo umożliwia prowadzenie prac redakcyjnych i wydawniczych online – od przesłania tekstu przez autora, przez prowadzenie procesu recenzji, aż po upowszechnianie danych o publikacji na stronie czasopisma oraz w wyszukiwarkach i bazach danych.

Wydawnictwo dba o to, aby każdy artykuł został opatrzony identyfikatorem DOI oraz miał własną podstronę prezentującą metadane publikacji, które poprawiają widoczność treści w sieci, a także ułatwiają czytelnikom poszukiwania artykułów naukowych np. poprzez wyszukiwarkę wg haseł.

Przejdź do repozytorium Czasopisma Naukowe w Sieci

Powrót

Przeczytaj również