0 0,00 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

01/12/2021
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Opublikowany 1 grudnia 2022 wykaz czasopism naukowych MEiN informuje o zwiększeniu punktacji czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego średnio o około 60 procent. Mamy teraz dwa pisma po 100 punktów i całą grupę czasopism wycenionych na 70 p. W wykazie debiutują np. „Prace Kulturoznawcze”, „Dziennikarstwo i Media” czy „Prace Literackie”. Gratuluję!

Źródło:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Powrót

Przeczytaj również