0 0,00 

Czytając O.T.

01/06/2022
Czytając O.T.

Prezentujemy publikację towarzyszącą nadaniu Oldze Tokarczuk doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Czytając O.T.

Redakcja: Katarzyna Uczkiewicz, Piotr Jakub Fereński
Projekt i skład: Joanna Jopkiewicz | Grupa Projektor
Koordynacja: Magdalena Basak

Autorzy: Magdalena Barbaruk, Wojciech Browarny, Piotr J. Fereński, Urszula Glensk, Kamila Kamińska-Sztark, Jana Karpienko, Małgorzata Kolankowska, Dorota Kołodziejczyk, Karolina Kremens, Marcin Kurek, Arkadiusz Lewicki, Karol Maliszewski, Katarzyna Uczkiewicz, Przemysław Wiszewski, Marcin Wodziński, Justyna Ziarkowska

Fotografia na okładce: Alina Metelytsia / Uniwersytet Wrocławski

ISBN 978-83-229-3790-7

Druk: Drukarnia Argraf, Warszawa

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.,
Wrocław 2022

Powrót

Przeczytaj również