0 0,00 

Stanisław Prędota

Stanisław Prędota

Profesor doktor habilitowany

Germanista i niderlandysta, językoznawca, autor ponad 300 prac naukowych, założyciel Katedry Języka, Literatury i Kultury Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu UWr, wieloletni wicedyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UWr, w latach 1982-1987 prodziekan Wydziału Filologicznego UWr. Wybitny badacz leksykografii, frazeologii i paremiologii niemieckiej i niderlandzkiej, autor licznych słowników, wieloletni redaktor naczelny najstarszego w Europie Środkowo-Wschodniej czasopisma niderlandystycznego „Neerlandica Wratislaviensia”.

Więcej informacji

Powrót