0 0,00 

Marcin Czerwiński

Marcin Czerwiński

Doktor habilitowany

Teoretyk literatury. Autor książek „Smutek labiryntu. Gnoza i literatura (2013) oraz „Maszyna przecząca. O literaturze jako formie negacji w aspekcie performatywnym” (2014). Redaktor pracy zbiorowej „Od antropozofii po Schulza. Współczesne paradygmaty gnozy” (2016). Założyciel i przez dwie dekady redaktor naczelny czasopisma „Rita Baum” (1998–2018). Autor książki poetyckiej „Miniaturzyści esperanto” (2020). Interesuje się antropologią literatury i realizuje projekt literacko-artystyczny plazaciemnia.pl.

Więcej informacji

Powrót